شیرپوینت سرور ۲۰۱۳

شیرپوینت بستری است از سرویس های مختلف و یکپارچه که نقطه اصلی ارتباط بین افراد و پرسنل یک سازمان می باشد.

اشتراک گذاری

ویژگی اصلی شیرپوینت اشتراک گذاری است شما می توانید محتوای سازمانتان را بین پرسنل سازمان، مشتری ها، پیمانکاران و کلیه ذی نفعان و افرادی که به نوعی با سازمان شما در ارتباطند به اشتراک بگذارید.

سازمان دهی

بر اساس این ویژگی شما می توانید یک ساختار طبقه بندی شده از اطلاعات ایجاد کنید تا افرادی که در حال انجام یک پروژه هستند بر حسب نیاز به اطلاعات دسترسی داشته باشند.خواه به صورت فردی فعالیت کنید و یا بصورت گروهی شیر پوینت در سازماندهی به اطلاعات، اعضای گروه و پروژه به شما کمک می کند.

کشف

از دیگر ویژگی های شیرپوینت ویژگی کشف است.با کمک شیرپوینت شما می توانید به راحتی پاسخ سوال هایتان را پیدا کنید و با کارشناسان ارتباط برقرار کنید و با ویژگی کشف متخصصینی که توانایی مشخصی دارند را در سازمانتان پیدا کرده و دانش خود را به اشتراک بگذارید.

ساخت و توسعه

از ویژگی های دیگر شیرپوینت امکان توسعه امکانات با استفاده از افزودن App ها و برنامه نویسی در بستر شیرپوینت است.طراحان سایت و توسعه دهندگان میتوانند با استفاده از ابزار و استاندارد های اینترنت راهکارهای جدیدی را در شیرپوینت بوجود آورند.

مدیریت

شیر پوینت مجموعه کاملی از کنترل ها را شامل میشود و به واحد IT این امکان را می دهد تا زمان، ریسک و هزینه را مدیریت کند.

مشاوره و سفارش محصول

تماس