Alt text for the image

مدیریت زمان

این نرم افزار برای کنترل و نظارت بهتر و بیشتر عملکرد پرسنل طراحی شده است بیش ترین کاربرد این نرم افزار زمانی است که پرسنل پست ها، پروژه ها و یا وظایف متعددی را داشته باشند.برخی از امکانات نرم افزار به شرح ذیل می باشد

ایجاد تایم شیت بر اساس دوره های زمانی دلخواه

محیط وب برای ثبت اطلاعات تایم شیت

ارتباط با سیستم کارت ساعت زنی برای کنترل ساعات اعلام شده در تایم شیت

امکان بررسی و تایید تایم شیت توسط مدیر پروژه

گزارش میزان مدت زمان صرف شده برای فعالیت ها

N

صدور سند حسابداری به تفکیک پروژه ها

گزارش برآورد میزان ساعات مصرف شده در پروژه و همچنین تفکیک آن بر اساس کارکنان پروژه

ارتباط یکپارچه با سیستم حقوق و دستمزد برای دریافت مدت زمان کارکرد در پروژه

سامانه مدیریت زمان (TimeSheet)

برای دریافت مشاوره با ما تماس حاصل فرمائید

ثبت نام