Something went wrong in file write

404

Not Found

فارسی ساز شیرپوینت 2013

فارسی ساز و شمسی ساز شیرپوینت ۲۰۱۳

فارسی‌ساز و شمسی ساز مایکروسافت شیرپوینت به صورت یک پکیج زبانی برای فارسی سازی بستر شیر پوینت و مطابقت آن با تقویم شمسی برای کاربران فارسی زبان تهیه شده است.

با گسترش روز افزون استفاده از بستر نرم افزار شیر پوینت و عدم وجود بسته زبانی فارسی و تقویم شمسی در این بستر، نیاز به یک بسته زبانی کامل و قابل اعتماد که نیاز کاربران فارسی زبان را فراهم کند بیش از پیش احساس می شود .در این راستا شرکت پارتیان با استفاده از تجارب قبلی و کارشناسان مجرب اقدام به تولید این بسته نرم افزاری بر روی بستر شیرپوینت ۲۰۱۳ نموده است.این بسته زبانی به صورت یک پکیج، زبان فارسی را بر روی سرور شیرپوینت نصب می کند.

نمایش همزمان تقویم شمسی و میلادی:

با استفاده از شمسی سازی و فارسی سازی شیرپوینت امکان نمایش تقویم شمسی در سایت ها بر اساس انتخاب کاربر داده می شودو کاربران می‌توانند در تنظیم‌های منطقه‌ای خود، تقویم مورد نظرشان را مشخص کنند و همچنین با شمسی سازی کاربر می تواند در یک سایت تقویم را هم بصورت شمسی و هم میلادی به طور هم زمان نمایش دهد.

شمسی سازی در کنترل Date Picker:

کاربران امکان کنترل تاریخ با استفاده از Date Picker را دارند.کاربران فارسی زبان با استفاده از شمسی سازی می‌توانند از تقویم شمسی در این کنترل استفاده کنند.

شمسی سازی درکنترل نمایش تقویم :

کاربران شیر پوینت برای بررسی بهتر اطلاعات تقویمی از کنترل نمایش تقویم استفاده می کنند.کاربران فارسی زبان می‌توانند از تقویم شمسی در کنترل نمای تقویم استفاده کنند.

شمسی سازی در نمای گانت‌چارت:

 دسته‌ای ازفعالیت‌ها به صورت گانت چارت را با استفاده از نمای گانت چارت نمایش می دهند . با استفاده از این نما می‌توان اطلاعات را شبیه به یک پروژه نمایش داد.با شمسی سازی تاریخ ها بصورت شمسی نمایش داده می شوند.

شمسی سازی Data View Web Part:

کاربران  شیرپوینت میتوانند اطلاعات را با استفاده از  Data View Web Part  از بانک‌های اطلاعاتی خارجی دریافت و در شیرپوینت نمایش دهند.با شمسی سازی اطلاعان بصورت تاریخ ،شمسی نمایش می شوند.

شمسی سازی Document Parser ها:

کاربران با استفاده از فارسی ساز و شمسی ساز از امکان مهـم سینک کردن خواص مستنـدات با فیلدها در شیر پوینت به صورت فارسی و با استفاده از تقویم شمسی بهره مند می شوند.

شمسی سازی SharePoint Designer:

SharePoint Designer به کاربر اجازه ویرایش صفحات سایت‌های شیرپوینت را می دهد.کاربران با فارسی سازی و شمسی سازی  SharePoint Designer به هنگام ویرایش صفحات برای کنتـرل‌هایی از نوع تاریخ از تقویم فارسی بهره مندمی شوند.

شمسی سازی InfoPath:

کاربران شیر پوینت میتوانند اطلاعات را از طریق فرم های الکترونیکی جمع آوری کنند این فرم‌ها با استفاده از نرم‌افزار مایکروسافت InfoPath و ترکیب آن با فرم سرور فراهم می‌شود.کاربران فارسی زبان با استفاده از شمسی سازی می توانند این اطلاعات را به صورت فارسی و با تقویم شمسی داشته باشند.

شمسی سازی در سرویس های Excel:

 کاربران فارسی زبان شیرپوینت میتوانند گزارش های تحلیلی سازمان را با استفاده از شمسی سازی و فارسی سازی شیر پوینت در سرویس های اکسل بصورت شمسی روی پرتال سازمان منتشر کنند.

شمسی سازی مجموعه‌ی Office:

با استفاده از شمسی سازی در Office مانند Word, Excel, Outlook, OneNote, InfoPath,… کاربران فارسی زبان میتوانند از این مجموعه به صورت فارسی و با تقویم شمسی بهره مند شوند.

مشاوره و سفارش محصول

تماس